پیام را زیر را آقا مسعود رضی، از دانشجویان خوب معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برایم فرستاده است.
مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما در اقدامی تحسین برانگیز به نشر الکترونیکی بیش از 37 کتب خود مبادرت کرده است.موضوع این کتابها در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و  حوزه روش تحقیق و آمار و علوم اجتماعی و غیره است.بعد از اقدام دفتر مطالعات رسانه در سال 1390 مبنی بر نشر الکترونیکی کتب خود در فضای مجازی،این ناشر دومین ناشر در حوزه علوم ارتباطات است که اقدام به نشر الکترونیکی کتب  خود نموده است. 

1.روان شناسی شایعه  
نویسنده : جی.دبلیو.آلپرت و لئو پستمن 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/218.pdf
—------------------
2.ارتباطات اقناعی  
نویسنده : اتولر بینگر 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/214.pdf
—------------------
3. تلویزیون در زندگی کودکان ما  
نویسنده : ویلبر شرام، جک لابل ، ادوین بی- پارکر  
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/10.pdf
—------------------
4.برای درک رسانه ها  
نویسنده : مارشال مک لوهان 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/13.pdf
—------------------
5.مبانی گزارشگری تلویزیونی  
نویسنده : ایور یورک 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/222.pdf
—------------------
6.طراحی لباس برای صحنه  
نویسنده : مایمل مولین 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/224.pdf
—------------------
7.بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه  
نویسنده : اد بورن 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/225.pdf
—------------------
8.کودکان و خشونت در رسانه‌های جمعی  
نویسنده : اولا کارلسون —- سیسیلیا فن فایلیتزن 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/215.pdf
—------------------
9.مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی  
نویسنده : دنی کوش  
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/223.pdf
—------------------
10.جنگ روانی(کلامی)  
نویسنده : صلاح نصر  
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/228.pdf
—------------------
11.روش تحقیق در تعلیم و تربیت  
نویسنده : دانالد آری--- لوسی چسر جیکوبز —- اصغر رضویه 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/229.pdf
—------------------
12.ارتباطات سیاسی در عمل دولتها ، نهادها ، جنبشها و مخاطبان  
نویسنده : دیوید ل. پالتز 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/231.pdf
—------------------
13.تحلیل پیام های رسانه ای کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق  
نویسنده : دانیل رایف--استفن لیسی---فردریک جی — فیکو 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/230.pdf
—------------------
14.بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ  
نویسنده : استوارت ام. هوور/ نات لاندبای  
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/226.pdf
—------------------
15.کودکان و رسانه‌ها دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها  
نویسنده : سیسیلیافون فی لیتزن و کاتارینا بوکت،  
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/21.pdf
—------------------
16.رادیو و تلویزیون خدمت عمومی چالش قرن بیست‌ویكم  
نویسنده : دیوید اتكینسون و...‍[دیگران] 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/22.pdf
—------------------
17.قصه گویی در رادیو و تلویزیون  
نویسنده : محمد حنیف 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/221.pdf
—------------------
18.حقوق تبلیغات بازرگانی درایران و جهان  
نویسنده : دکتر محسن اسماعیلی  
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/24.pdf
—---------------—
19.تلویزیون و گستره عمومی جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی  
نویسنده : پیتر دالگران 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/219.pdf
—----------------
20.رسانه‌ها و دین: از رسانه‌های سنتی تا تلویزیون  
نویسنده : ناصر باهنر 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/15.pdf
—----------------
21.نوجوانان و سریال‌های تلویزیونی   
نویسنده : سسیلیا فن فی لیتزن 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/210.pdf
—----------------
22.مطالعه تطبیقی‌نظریة كاشت و دریافت در ارتباطات  
نویسنده : محمد مهدی‌زاده 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/124.pdf
—----------------
23.اجرای تحقیقات پیمایشی به وسیله ای‌میل و وب   
نویسنده : متیاس شون‌لاورونالد دی. فریكر جی. آر.مارك اِن الیوت 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/138.pdf
—----------------
24.مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی  
نویسنده : دكتر تژا میرفخرایی 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/145.pdf
—----------------
25.تهاجم فرهنگی و رسالت صدا و سیما برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری  
نویسنده : زهرا نوین 
http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/153.pdf
—----------------
26.حمایت حقوقی از آثارصوتی و تصویری صداوسیما  
نویسنده : دكتر مصطفی السان