پدر بزرگوار شهید معزغلامی بر سر مزار فرزندش:
دنبال رضایت مادرش بود‌. مادرش گفت مثل شهید همدانی آخرش شهید بشو. اما حسین می‌گفت: «هرچیزی تازه‌اش خوبه. شهید هم جوونش. منم تا جوونم، باید شهید شم.»
#شهید_حسین_معزغلامی
#بهشت_گردی
#دفتر_امور_شهدا
#گردان_عاشورا
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
پنج‌شنبه 1397/7/12


www.PavaraQi.ir | @PavaraQi
تازه بمانید:
:point_right: ble.im/join/NzBiYmQwYT