#یک_پیشنهاد
فرض کنید تمام دارایی شما پنج میلیون تومان است.
ناگهان متوجه می‌شوید که یک میلیون تومان از پولتان را از دست داده‌اید.
ناراحت می‌شوید؟ طبیعی است. چون به هر حال اینکه آدم ناگهان یک‌پنجم سرمایه‌اش را از دست بدهد، جای ناراحتی هم دارد.
اما
حواستان می‌رود سمت آن چهار میلیون تومان باقی‌مانده. از این به بعد وسواس به خرج می‌دهید و حواستان را جمع می‌کنید که آن چهار میلیون را به راحتی از دست ندهید.
امروز چندمین روز ماه مبارک رمضان است؟
یک‌پنجم ماه رمضان را از دست داده‌ایم...
#سید_حمید_مشتاقی_نیا (وبلاگ 
اشک آتش)
تا پیشنهادی دیگر:

ble.im/join/YTdkMDA1Yj