#یک_پیشنهاد

#بهشت_زهرا که می‌روید، بعضی قبرها هست که جا دارد گروهی همانجا بنشینید روایت‌گری کنید یا تنها برای خودتان فکر کنید.

آقا این اواخر از شهدایی یاد کردند که به خاطر حمایت از #جمهوری_اسلامی #شهید شدند. یکی از آن‌ها همین نوجوان ۱۶ هفده ساله #شهید_ناهید_فاتحی_کرجو است. ضد انقلاب او را به جرم #خمینی‌دوستی روستا به روستا به #اسارت می‌برد و یازده ماه #شکنجه می‌کرد؛ دستانش را بریدند تا راضی شود به امام توهین کند و آزاد شود ولی او عزت ابدی را برگزید. داستان #شهادت این #سمیه_کردستان غم‌انگیز است؛ #زنده_به_گور شدن او نشان از خباثت دشمنان اسلام دارد. غم‌انگیزتر آنکه مادر، جنازه را از کردستان به تهران می‌آورد و در بهشت زهرا خاک می‌کند تا از آسیب #ضدانقلاب در امان باشد.

#کتاب «دخترم ناهید» داستان زندگی اوست.

او این‌قدر خار چشم ضد انقلاب بود که در همان نوجوانی اسیر و شهیدش کردند.

این هفته تولدش است.

#بهشت_گردی

قطعه ۲۸، ردیف ۳۱، شماره ۱۳

او چند سال قبل به عنوان #شهید_شاخص معرفی شده بود.

✋تا پیشنهادی دیگر:

ble.im/join/YTdkMDA1Yj