#یک_پیشنهاد

زیارت قبر آزاده شهیدی که ۱۶ ماه در چنگال صهیونیست‌های اشغالگر قدس بود:

بهشت زهرا، قطعه ۲۸، ردیف ۴۸، شماره ۱۳

#شهید_داوود_حنیفه‌ای با پیروزی انقلاب اسلامی به #لبنان رفت تا فلسطین را آزاد کند. صدام که جنگ را تحمیل کرد، به جبهه ایران برگشت. مدتی بعد دوباره با حاج احمد به لبنان رفت تا اسرائیل را از جنوب لبنان فراری بدهد. هم زبان یهودی‌ها (عبری) را بلد بود و هم عربی را. این بار اسیر اسرائیلی‌ها شد. چند ماه بعد از آزادی، در جزیره مجنون، آسمانی شد.

#بهشت‌گردی

براساس صفحه مجازی #حمید_داوودآبادی

✋تا پیشنهادی دیگر:

ble.im/join/YTdkMDA1Yj