هفده ساله بود که #شهید شد. به خاطر خدا و اسلام از روستاهای#بابل #مازندران رفت به قلب خطر در #پیرانشهر #کردستان.

امروز سالروز شهادتش بود.

خدایا! به خاطر تو و اسلام تو به هر کجای دنیا برای مبارزه سفر خواهم کرد. خدایا! به خاطر رسیدن به تو، عشق به تو از همه چیز خود حتی از جان خود گذشته و سراسیمه به سوی تو می‌آیم.

بخشی از #وصیت‌نامه پاسدار شهید ۱۷ ساله #حسن_یحیی‌زاده_گنجی از #بابل

شهادت: ۲۲ تیر ۱۳۶۳، #پیرانشهر #کردستان

https://ble.im/mazandaraan