حذف کارت سوخت چه بلایی بر سر مصرف #بنزین آورد؟

روند منطقی مصرف بنزین بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی با حذف کارت سوخت و نوسان ارز سیر صعودی و خسارت‌باری به خود گرفت. اکنون برای جبران آن قیمت این فرآورده نفتی سه برابر شده است!

#اعتراض_منطقی

#مطالبه_مردمی

لطفا در #فارس_من حمایت بفرمائید:

https://my.farsnews.com/c/13785

www.PavaraQi.ir | @PavaraQi

تازه بمانید: