#یک_پیشنهاد

حضرت زهرا فرمودند از دنیای شما سه چیز را دوست دارم؛ اول، نگاه کردن به چهره پیامبر...

ما که از دیدن جمال آقا رسول‌الله و حتی مهدی فاطمه هم محرومیم، چه کنیم؟ زیاد #صلوات بفرستیم.

دوم: قرآن خواندن

سوم: کمک کردن به نیازمندان

#منبر

#امام‌جماعت مهدیه تهرانپارس

الآن