#یک_پیشنهاد

به نظر می‌رسد برای تعظیم شعائر در #محرم امسال، بیرق و کتیبه و پرچم نقش ویژه‌ای دارند. گویا قرار است در و دیوارهای بیشتری رنگ و بوی حسینی بگیرند.

یک سایت خوب برای خرید کتیبه و ملزومات هیئت:

https://cutt.ly/rabi