تاریخ نباید فراموش کند: این همه آبروی روشنفکرها و روشنفکر زده ها بود که رفت
مطمئنا اولین جرقه حوادث بعد از انتخابات با کلیدواژه "تقلب در انتخابات" رقم خورد.
رهنورد پروفسور

و استحضار دارید که ستاد مهندس موسوی بعد از اینکه بر طبل تقلب کوبید تازه از مردم درخواست کرد تا شواهد خود را به سایت کلمه ارسال کنند.

در این بین مصاحبه زهرا رهنورد- که به گفته موسوی روشنفکرترین زن ایرانی و به گفته خود فول پرفسور است- با بی بی سی فارسی تا حد زیادی پرده از طرز تفکر مدعیان برداشت و چهره حقیقی آن ها را آشکار کرد.

آنجا که زهرا رهنورد می گوید: "یک نقاطی خودشون ملاک نادرست بودن آمار وزارت کشوره، مثلا ترک زبان ها و آذری ها فرزند خودشون رو نمی ذارن که به کسی دیگری رای بدهند یا لرها که خود من لر هستم و موسوی بارها گفته من داماد لرستانم داماد خود را نمی ذارن به آقای احمدی نژاد رای بدن، این ملاک ماست که بقیه آمار هم غلطه!"

شدت توهم و سطحی نگری و رای عشیره ای و قبیله ای در این مصاحبه به حدی بود که سایت رسمی بی بی سی این فیلم را از آرشیو خود برداشت.

حالا بعد از فتنه های مختلف که ریشه از دروغ تقلب دارد، بد نیست نگذاریم فراموشمان و فراموششان شود که چه قدر روشنفکرند!

همه در وبلاگ خود این فایل صوتی را بگذارید تا در اجر آن شریک باشید!

کافی است این کد را در تنظیمات وبلاگ خود کپی کنید، کار تمام است.


کد نظریه قرن توسط فول پرفسور زهرا رهنورد