اشاره:

  ما برای تر و تازه ماندن در زمینه های معنوی نیاز فراوانی به مطالعه داریم. باور کنید!

 • معرفی کتابهای مطالعه شده در سال جاری: اولین کتاب

   

  عنوان کتاب: دانستنی های عمومی پدافند غیرعامل (مقاومت ملی پایدار)

  روی جلد
  فکر می کردم پرتیراژترین کتاب در چاپ اول مربوط به خانم سیمین دانشور است در 80هزار نسخه که رو دست انتشاراتی موند! ولی حالا می بینم که این کتاب هفتاد و پنج تومانی در چاپ اول خود نیم میلیون تیراژ دارد. کتابی که معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین منتشر کرده است. آری! تفکر بسیجی همیشه می تواند رکوردها را جابجا کند. یا اباالفضل. (به یاد حسین رضا زاده)
  شاید مهمترین دلیل تیراژ بالای این کتاب نیازی است که همگان یعنی همه آحاد ملت باید بدانند. البته در تفکر ما همه آحاد ملت بسیجی اند. پدافند غیرعامل یعنی از جنگ افزار ها استفاده نکنیم و خسارات و تلفات مالی و انسانی نداشته باشیم یا به حداقل برسد.لفظ جدیدیه ولی تو سیره حضرت رسول اعظم و امام علی هم میشه پدافند غیرعامل رو ردیابی کرد.
  فکر کنم بسیجی ها حداقل یکبار باید این کتاب را بخوانند.

   

  اطلاعات کتابشناختی:

  احمد باغ شیخی، دانستنی های عمومی پدافند غیرعامل یا مقاومت پایدار مردمی، تهران، انتشارات معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفین، پاییز 1388