عباس بابایی، از جمله شهدایی است که زندگی بسیار آموزنده و پرافتخاری دارد. هر چه در وصف این شهید بگوییم کم است. نقش خدا در زندگی در برخی زندگی ها مثل زندگی این شهید (و شهید صیاد شیرازی) بسیار پررنگه. عجیب اونایی که خودشان رو برای خدا خالص کردند، جلوه های عظمت و قدرت خدا را درک کردند. صیاد خیلی زود فرمانده ارتش شد. شهید بابایی هم خیلی زود معاونت عملیات نیروی هوایی.

کتاب پرواز تا بی نهایت، شهید عباس بابایی


کتاب پرواز تا بی نهایت گرچه تلاشی بوده تا جلوه هایی از زندگی این شهید رو بیان کنه، نثر چندان دلچسبی ندارد ولی محتوای خاطراتی که نقل شده هر خواننده ای را جذب می کند. خاطرات کتاب بر اساس ترتیب زمانی مرتب شده اند و سیر پر فراز و نشیب زندگی شهید بابایی به خواننده این لذت رو می ده که باز هم دنبال کنه.
نشر آجای تهران (نیروی هوایی ارتش) این کتاب را در 269 صفحه چاپ کرده است. کتاب پرواز تا بی نهایت اون نسخه ای که من خوندم چاپ نهم (1383) بود. احتمالا تا به امروز به دفعات بیشتری چاپ شده است.