دكتر ابراهیم فیاضدكتر ابراهیم فیاض تئوریسین بزرگی است كه تقریبا از هیچ چیز نمی ترسد. تصور كنید ایشان در دهه 1370 به انتقادها و فحش های علمی به هاشمی رفسنجانی شهره شده بود! بگذریم.
ایمیلی از دوست عزیزم، سرور ارجمند، محمد لسانی، دریافت كردم ... خودتان بخوانید.
با سلام
از حضرتعالی دعوت می گردد در مراسم
رونمایی از کتاب ایران آینده
به سوی الگوی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران
که دکتر فیاض عضو هیات علمی دانشگاه تهران
و دانش آموخته دوره دکتری فرهنگ و ارتباطات
 دانشگاه امام صادق (علیه السلام) آنرا نگارش نموده است
شرکت نمایید
این کتاب بنا به موضوع بدیع آن انتخاب گردیده
و سخنرانان آن عبارتند از
دکتر همایون رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات
مهندس واعظی رییس نهاد کتابخانه های عمومی و
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
دکتر فیاض نویسنده و پژوهشگر
ضمنا نمایشگاهی از آثار پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات
در حاشیه مراسم برگزار می گردد
محمدلسانی
معاونت فرهنگسرای رسانه
یکشنبه، 11 مرداد 1388، ساعت 17، فرهنگسرای رسانه، بلوار کشاورز، جنب انتقال خون.