یا امام رضا
فرمانده اسبق بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام می گفت:
برای تقویت روحیه جهاد و شهادت طلبی، اردوهای جنوب رو راه انداختیم؛
برای تقویت روحیه ولایت مداری اردوی مشهد.
امشب، با قطار اتوبوسی، همراه هم دانشگاهی های امام صادقی ام به پابوس آفتاب خواهیم رفت.
اذن دخول در حرم یار...

اشتراک فید: http://pavaraqi.ir/post/rss
(
فید چیست و چه کمکی می کند؟)