اصلاح مصرف

معرفی کتابهای مطالعه شده در سال جاری: پنجمین کتاب

برام جالب بود. از صحبتهای امام خامنه ای در سالهای گذشته درباره سیره اخلاقی پیامبری اونم درباره اصلاح الگوی مصرف یک کتاب در اومده بود. خدا خیرشون بده!

یه نکته قشنگ این کتاب این بود که هیچ حقی محفوظ نیست. یعنی می شه این کتاب رو به هر تعداد که مایل باشید چاپ و در یک عمل خیرخواهانه توزیع کنید.

اطلاعات کتابشناختی:

مجموعه پیامبر شناسی2: خلق محمدی، اصلاح الگوی مصرف، تهران،  ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر اعظم (ص)، 1388