امشب رویدادی مهم تو دانشگاه ما اتفاق افتاد. حیف که وقتش نیست به شرح ما وقع بپردازم ولی همین که دو نفر به نمایندگی از تفکر میرحسین موسوی (میم نون) (دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات) و عین حاء) تونستند از عقاید خودشون دفاع کنن.

این فضا بهشون داده شد تا توی سالن همایشها (اونم پر) از میرحسین دفاع و از احمدی نژاد انتقاد کنن.

همین شکستن فضای تک صدایی خیلی خوبه.

البته برکت دیگه این نوع برنامه مسلما اینه که احمدی نژادی ها تو احمدی نژادی بودن محکم تر شدند!

یکی از اساتید فرهنگ و ارتباطات دیروز شنبه گفت: اگه جای ضرغامی بودم، می گفتم 24 ساعته میرحسین صحبت کنه! این به نفع احمدی نژاده!

نوعا اینجوریه که هندوانه وقتی باز می شه، اشکالاتش رو می شه! آدمی مخفی است زیر زبان!

حسین همازاده (دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات) و عمار خسروجردی (دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد) به نمایندگی از دکتر محمود احمدی نژاد صحبت کردند.

----

با توجه درخواست یکی از حامیان میرحسین موسوی در این مناظره، اسم هر دو نفری که در این مناظره به حمایت از ایشان پرداخته بودند، به صورت سرواژه آمده است. 29 آذر 1391