دوست عزیز وبلاگ به دوشمان این مطلب را برای ما نوشت و خواست که ما هم بنویسیم. ما هم ضمن پیش فرض گرفتن این نکته که عشق است احمدی نژاد اگر نسبت خود را با رهبری فراموش نکند، می نویسیم:
Ahmadinejad is my elected president

"Ahmadi nejad is my elected president”تاریخ:سه شنبه 6 مرداد 1388

می خواستم اسم این پست را بگذارم به کجا چنین شتابان ام نذاشتم!

آقای احمدی نژاد می خواستم برخلاف بسیاری از دوستان بنویسم “Ahmadi nejad is my elected president” اما هنوز ننوشته بود که نامه رهبری خطاب به شما منتشر شد؛عده ای ولایت پذیری شما را زیر سوال بردند و ما با کمی ماست مالیزیشن گفتیم بالاخره انجام شد!
دوباره دستانم را روی صفحه کیبرد گذاشتم تا بنویسم “Ahmadi nejad is my elected president” که دست شما برگه انتصاب آقای مشایی به ریاست دفتریتان را امضا کرد؛باز هم چشمانمان را بستیم.
برای سومین بار آمدم بنویسم “Ahmadi nejad is my elected president” که خبر عزل 2 تن از وزرای شما در 8 روز پایانی دولت نهم منتشر شد؛عدم مشروعیت کابینه را با عدم پذیرش استعفای آقای صفار توجیه کردیم،اما هنوز نتوانستیم تندروی های شما را در روزهای پایانی دولت توجیه کنیم.
آقای احمدی نژاد؛ من بالاخره نوشتم “Ahmadi nejad is my elected president” تا نه تنها گوگل که همه بدانند شما رئیس جمهوری بودید که من به او رای دادم،چون در آن زمان بهترین انتخاب بودید.
آقای احمدی نژاد من نوشتم “Ahmadi nejad is my elected president” چون :
1. ولایت پذیری شما برخلاف برخی که اکنون مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند برایمان اثبات شده بود.
2. مهرورزی و رحیه خدمت شما و همکارانتان بر همه آشکار شده بود.
3. عدالت را سرلوحه کارتان قرار دادید و شعار تبلیغاتی تان هم مبارزه با فساد و مفسدان بود.
4. در عرصه خارجی سیاست شما طبق گفتمان حضرت امام و مورد توجه رهبر بود.
5. و از همه مهمتر اینکه چندبار،خوب خبرنگاران خارجی را پیچاندید!
آقای احمدی نژاد من می نویسم “Ahmadi nejad is my elected president” اما هنوز هم به نحوه ادامه فعالیت شما اعتراض دارم.
 من نوشتم “Ahmadi nejad is my elected president” تا گوگل بداند در مقابل چند نفری که معتقدند شما رئیس جمهورشان نیستید من معتقدم “Ahmadi nejad is my elected president” و شما رئیس جمهوری هستید که 24 میلیون رای آوردید؛اما بدانید حکومت ارزش صفرهای 24000000 را هم ندارد!
به تمام دوستانم هم توصیه می کنم تا بنویسند “Ahmadi nejad is my elected president”