سال نو مبارك!
مقام معظم رهبری امسال رو «سال اصلاح الگوی مصرف» نامیدند.
خوبه هر سال فكر كنیم كه سال قبل چقدر مطابق خواست مقام معظم رهبری حركت كردیم.
نوآوری و شكوفایی. به خودتون نمره بدید!
کارمون شده فقط بازی با اس ام اس ها و ...

فقط جک بسازیم...