راه45

با خرید و اشتراک محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی؛

هم چیزی یاد می گیریم،

هم با کلاس (با فرهنگ) جلوه می کنیم،

هم به اقتصاد فرهنگ کمک می کنیم.

شما کجای این جبهه ایستاده ای برادر؟!

مطالب شماره 45 نشریه راه که بیشتر دوست دارم:

همیشه پای یک ظن در میان است

در این جنگ امیدی به مسئولان فرهنگی نداریم

سردار قاسمی: عکس روح الله را می زنید، عکس او عمل می کنید

جای سوزن انداختن نبود

خانم حسینی و کار زینبی

نشریه فرهنگی تحلیلی راه، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 45، تهران، www.rahmag.ir