عنوان

نویسنده

مترجم

محل نشر

ناشر

نوبت چاپ

سال انتشار

قیمت

بی بی سی فارسی در یک نگاه

عبدالله بیچرانلو

تهران

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسان ها

1

1389

رسانه ها و فرهنگ کار مضاعف

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسان ها

تهران

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسان ها

1

1389

نه ده

حسین قدیانی

تهران

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

1

1389

60,000

در محضر بهجت(کتاب اول)

محمدحسین رخشاد

قم

سماء

14

1389

30,000

در محضر بهجت(کتاب دوم)

محمدحسین رخشاد

قم

سماء

10

1389

30,000

در محضر بهجت(کتاب سوم)

محمدحسین رخشاد

قم

سماء

5

1389

30,000

نفحات نفت

رضا امیرخانی

تهران

افق

1

1389

45,000