عنوان

نویسنده

مترجم

محل نشر

ناشر

نوبت چاپ

سال انتشار

قیمت

یار کجاست؟ سفرنامه حج

رحیم مخدومی

مشهد

ملک اعظم

1

1388

28,000

نیمه پنهان، جلد 30: شوالیه های ناتوی فرهنگی

پیام فضلی نژاد

تهران

کیهان

12

1388

44,000

عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس جلد اول

پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه

قم

زمزم هدایت

1

1387

60,000

عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس جلد دوم

پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه

قم

زمزم هدایت

1

1387

70,000

جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران 20 تا 57

رسول جعفریان

تهران

خانه کتاب

2

1387

100,000

تحلیل پیامهای رسانه ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق

دانیل رایف/ استفن لیسی/فردریک جی. فیکو

مهدخت بروجردی علوی

تهران

سروش

3

1388

35,000

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

ناصر باهنر

تهران

چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی

11

1388

32,000