طرح روی جلد کتاب تولید علم و علوم انسانی استاد دکتر ابراهیم فیاض
برای اولین بار طرح روی جلد کتاب استاد دکتر ابراهیم فیاض، طرح قابل تحمل و حتی زیبا و مناسبی است. به نظر من علت اصلی تفاوت این است که ناشر خصوصی دست به انتشار اثر زده و برای کار دل سوزانده است.
طرح روی جلد ناشران دولتی (کتابهای قبلی استاد) را ببینید:

ابرقدرتی
خبر های مرتبط:
+ نگارش کتابهای جدید استاد دکتر ابراهیم فیاض در همه خبرگزاری ها (تولید علم و علوم انسانی + جامعه فرهنگ سیاست)
+ مساله فیاض نیست...
+ فیاض روی جلد همشهری آیه: انقلاب ما انقلاب کتاب بود
+ کتابهای جدید فیاض (تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات + مردم شناسی دینی توسعه)
+ داغترین مناظره سال: فیاض و صادق زیباکلام در دانشگاه امام صادق علیه السلام
+ یادداشتی بر ایران آینده: به سوی الگوی مردم شناختی ابرقدرتی ایران
+ رونمایی اولین کتاب استاد ابراهیم فیاض
حذف دکتر فیاض چرا؟- وبلاگ خط صفر: حسین مهدی پور (لینک)
استاد فیاض هم حق التدریسی شد!- وبلاگ دانشگاهه داریم؟!!!: کاربر عمومی (لینک)
برای استاد_ وبلاگ پی نوشت دات آی آر: مسعود حسنلو (لینک)
فیاض! اگر حق التدریسی شدی، حقته! (لینک)
پرونده ویژه: حذف فیاض از دانشگاه امام صادق علیه السلام (لینک)