کتاب فصل درو کردن خرمن رمانی است که ظاهرا برای نوجوانان نوشته شده است. البته این به نظر من یعنی سن حداقلی! به این معنا که حداقل باید نوجوان باشید! جوان و میانسال و پیر هم می توانند استفاده کنن، به طور اولی!

محمد رضا بایرامی نویسنده این کتاب، کتابهای زیادی نوشته و بیشتر اونا هم در حوزه نوجوانان است. کتابهاش هم معمولا جوایز داخلی و خارجی هم برده.

داستان کتاب فصل درو کردن خرمن بایرامی تو سال 57، سال انقلاب می گذره. یه داستان انقلابی. راوی اول شخص داستان یک نوجوون پسره که موقع ثبت نام مدرسه شه. (آخر تابستونه و فصل درو کردن خرمن) داستان رو لو نمی دم، خودتون برید بخونین! همذات پنداری با نوجوان قصه حتما لذت بیشتری را نصیبتان می کند. بخوانید و لذت ببرید!

اولین چاپ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی سوره مهر از این کتاب، به صورت تک جلد، به قیمت 2900 تومان (1387) منتشر شده است.

چاپ های قبلی این کتاب با عنوان بادهای خزان در دو جلد منتشر شده.