الان ساعت 22:30 پنج شنبه است.
فردا 7:30 باید در امیر کلای بابل باشم. دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آن‌جا، البته هیچ ارتباط و شباهتی با دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ما ندارد!
پارسال همان‌جا امتحان دکتری دادم.

یک پیشنهاد از یک اشتباه!
البته از روی یک اشتباه، پارسال در شهرستان امتحان دادم؛ اما امسال، امتحان دکتری در شهرستان، انتخاب آگاهانه من بود!
چرا باید در شهرستان (استان) خودمان امتحان بدهیم؟
چون شنیدن لهجه مردم استان خودتان، دیدن دوستان سابق و خیلی چیزهای دیگری که در شهرستان هست و در تهران نیست، به شدت در افزایش روحیه شما موثر است.

دعا
من به اثر دعا اعتقاد دارم.
باز هم دعا کنید هر چه خیر است، همان اتفاق بیفتد!