ای کاش این طور می‌شد

آیت الله محمدجواد باهنر به افقهای دور مینگریست

 اطلاعات، 15 بهمن 1359، صفحه 9

باهنر : به دنبال انسانی هستیم که تسلیم ابرقدرت‌ها نشود

محمد جواد باهنر، وزیر آموزش و پرورش گفت: می‌خواهیم انسانی تربیت کنیم که حاضر به تسلیم در برابر ابرقدرت‌ها نشود. وی که در اجتماع معلمان و دانش آموزان ناحیه دو آموزش و پرورش تهران سخن می‌گفت افزود: ما می‌خواهیم انسانی تربیت کنیم که سربلند باشد مستقل باشد و حاضر به تسلیم در برابر ابرقدرت‌های شرق و غرب نشود.

به نقل از خبرگزاری فارس، به همت سیدروح الله امین آبادی