سلام بر شما
به زودی بسته 52 تابلو اعلانات مسجدنما منتشر میشود و مداومت یکساله بر کار کوچک اما زودبازده و پرتاثیر مسجدنما وارد مرحله جدیدی میشود.
برای من که از اواسط سال به ایده خودجوش مسجدنما پیوستم، همکاری با حاج حسین براتی و کربلایی محمدحسین شاه آبادی تجربه شیرینی بود. خدا به همه سروران به ویژه فعالان مسجدی خیر دهد.
تقریبا سه ماه میشود که آقامحمدجواد سواری هم هر هفته کمکمان میکند و مینویسد؛ در سفر و حضر. خدا به قلمش برکت دهد.

اگر هنوز به مسجدنما سر نزدید و نمیدانید مسجدنما چه میکند،
افتخار دهید و یک نگاه بیندازید: MasjedNama.ir
اگر توانستید شما هم بسته ها (یا نشریه سنگر محله) را در مسجد محله خودتان منتشر کنید یا به فعالان مسجدی و فرهنگی معرفی کنید.
اگر هم نتوانستید، دعای خیرتان را حتما لازم داریم.

منتظر ایده ها، پیشنهادها و انتقادها هستیم.