شوخیشم قشنگ نبود. سفره اربعین را برای ما ایرانی‌ها جمع کردند.

#سفرنامه_اربعین پارسال من خیلی مختصر بود؛ اندازه بهره‌ام:

https://ble.ir/divarearbaeen_5736729